HISTORIEK

Het pand "Den Hopsack"

 

In de 15e en 16e eeuw bestonden er nog geen huisnummers. Gebouwen hadden een naam. Voor het huidig café was dat “Den Hopsack”. “Sack” is de toentertijd gebruikte benaming voor een stapelplaats, verwijzend naar één van de vroegere functies van dit pand, namelijk een opslagplaats voor hop. Later heeft het nog gefungeerd als werkplaats van een kadermaker en als zeepziederij. Het pand, tenminste onderdelen ervan, zoals de gevel en het dak, vallen onder toezicht van monumentenzorg.