DEN HOPSACK

Uitbating door VZW “Modus Vivendi”.  

 

Den Hopsack is open vanaf 20 uur, behalve op dinsdag (sluitingsdag.)Van de openingstijden kan bij activiteiten worden afgeweken. 

 

Algemeen. 

 

Deze is opgericht in 1972 en beheert sindsdien het lokaal. In de beginjaren werd gebruik gemaakt van de kelder als cafe. Het gelijkvloers fungeerde als ontmoetingsruimte waar buurtbewoners elkaar vonden voor een babbel of om er samen een maaltijd te nuttigen. Vandaag de dag ligt het accent op culturele activiteiten.

 

De doelstelling van de vzw laat zich het best omschrijven als “de bevordering van het culturele engagement door middel van de beoefening en uitvoering van kunstzinnige activiteiten”. In de praktijk gebeurt dit door het organiseren van activiteiten, waarbij de aandacht uitgaat naar muziek, beeldende kunst en literatuur. Daarnaast stellen we onze ruimte open voor anderen; als ontmoetingsgelegenheid voor diegenen die aan de doelstelling van de vereniging willen bijdragen of hiermee sympathiseren.

 

Eenieder kan lid worden van onze vzw.

U ontvangt dan het ledenblad waarin, naast teksten en gedichten, ook het overzicht van de geplande activiteiten voor de komende periode is opgenomen. Als lid kan u tevens genieten van stevige kortingen op de georganiseerde activiteiten.