dansgroep lange wapper zwaarddans op halfvasten

zondag, 19 maart, 2023 - 09:30

52ste uitvoering van de traditionele zwaarddans op de Handschoenmarkt in Antwerpen.

9:30 uur
De klompendans

10:30 uur
Dulle Grieten

11:30 uur
De klompendans

12:30 uur
Dulle Grieten

De dans is een reconstructie door Renaat Van Craenenbroeck van de oude zwaarddansen die werden uitgevoerd in Vlaamse steden en dorpen
van de vijftiende tot de zeventiende eeuw.
Tussen de dansen door is het verzamelen geblazen in Den Hopsack.